0

Ostukorvis pole tooteid.

Loodushoid

Loodushoid on tänapäeva metsanduse loomulik osa. Kui kavandame üksiku puu või suurema metsa-ala langetamist, peame arvestama metsas kasvavate taimede ja seal elavate loomadega. Samuti tuleb meil mõelda inimestele, kes armastavad metsa (nt jahimehed ja loodusesõbrad). Eriti hoolikas peab olema, kui puude langetamine toimub tiheda asustusega aladel. Need, kes metsa kasutavad, peaksid mõtlema sellele pikemas, mitme põlvkonna perspektiivis. Mets peab ka tulevikus varustama meid väärtusliku puiduga, säästes samas seal elavaid loomi ja taimi.
 Keskkonnanõuded on riigist ja metsatüübist sõltuvalt erinevad. Enne langetustööde alustamist uurige välja, millised eeskirjad ja soovitused Teie riigis kehtivad. Teavet saate oma riigi keskkonna- ja metsandusasutustest.

Kettsae ohutusnõuded

Kaasaegne kettsaag peab olema varustatud järgmiste ohutusfunktsioonidega.

1. KETIPIDUR JA KETIPÜÜDJA Ketipiduri saab aktiveerida kahte moodi. Või kolme moodi, kui sael on ka TrioBrake™ funktsioon:
A. Ketipidur aktiveerub, kui vasak ranne surub ketipiduri hoova ettepoole.
B. Pärast tagasilööki käivitub ketipidur tekkinud inertsjõudude mõjul.
C. TrioBrake™ funktsiooni abil: Ketipidur aktiveerub, kui parem ranne tõstab tagumisel käepidemel olevat pidurihooba.

 

2. GAASIPÄÄSTIKU LUKK Gaasipäästiku lukk on mõeldud gaasihoova juhusliku allasurumise takistamiseks gaasihoob töötab üksnes siis, kui lukk on sisse lülitatud, s.t kui hoiate kiirendamise ajal tugevalt sae tagumist käepidet.
3. KETIPÜÜDJA Ketipüüdja on mõeldud keti kinnipidamiseks juhul, kui kett puruneb või jookseb maha.
4. PAREMPOOLNE KAITSE Parempoolne kaitse on mõeldud kasutaja käe kaitsmiseks juhul, kui kett puruneb või jookseb maha.
5. HEA LIGIPÄÄSUGA STOPP-NUPP Stopp-nupp peab asetsema sael hea ligipääsetavusega kohas, et kriitilises olukorras oleks võimalik mootor kiiresti seisata.

Kettsae kett ja juhtplaat vähendavad tagasilöögiohtu

Mõnele saemudelile on võimalik paigaldada vähendatud tagasilöögiohuga saekett. Keti lõikehammaste vahel on kaitselülid ja juhtplaadi otsa raadius on väiksem kui juhtplaadil, mida tavaliselt kasutate. Seega on selle sae puhul tagasilöökide tõenäosus palju väiksem. Keti lõikevõime on mõnevõrra väiksem, seega on vaja suuremat survet.

Regulaarne ülevaatus

Kontrollige regulaarselt sae kõiki turvafunktsioone ja veenduge, et kett on terav ja korralikult teritatud! Lisateavet saate ülevaatuse ja hoolduse peatükist lk 58, lõikeseadmete hoolduse peatükist lk 60 ning ketipiduri ja inertsifunktsiooni ülevaatuse jaotisest lk 18-19. Kui ohutusfunktsioonid ei toimi korralikult, võtke ühendust lähima edasimüüjaga!

Puhtam töö- ja elukeskkond

Tänu tehnoloogilisele arengule on sisepõlemismootorid muutunud puhtamaks, tõhusamaks ja kütusesäästlikumaks. Kettsae kahetaktiline mootor pole samuti erand. Puhas ja tervislik töö- ja elukeskkond 
on kõigile tähtis, ka neile, kes iga päev kettsaega töötavad. Husqvarna kahetaktiliste mootorite uus X-Torq tehnoloogia vähendab võrreldes varasemate mootoritega heitgaase kuni 75 % ja kütusekulu kuni 20 %.

Alkülaatbensiin ja taimeõlil põhinev ketiõli

Alkülaatbensiini (nt Aspen) kasutamisega saate kettsaest eralduvate heitgaaside hulka vähendada. Samuti on saadaval taimeõli baasil ­val­­mi­statud biolagunev ketiõli, mis on märkimisväärselt keskkon­nasõbralikum kui tavalised õlid. Kui kasutate ülevooluklapiga ­bensiini- või õlikanistrit, takistab see samuti kahjulike ainte sattumist keskkonda.

Mis on TrioBrake™?

 
TrioBrake™ on Husqvarna kettsaagide ohutussüsteem, mis lisaks tavapärasele kahele ketipiduri aktiveerimise viisile (vasema randme ja inertsi abil) võimaldab piduri rakendada ka kolmandal moel – parema käega.

TrioBrake™ tagab lisakaitse olukordades, kus tavaline ketipidur seda teha ei suuda. nt kui seisva puu saagimisel tekib tagasilöök või kui kukute ja tekib vigastuste oht. TrioBrake™ pakub lisakaitset ka siis, kui plaanite langetamisel kasutada puurimistehnikat ja hoiate saagi horirontaalselt.

TrioBrake™ aitab muuta tööasendi ergonoomilisemaks, turvalisemaks ja mugavamaks. Tagumise käepideme kaitse annab märku, kui kummardate ja koormate järkamise ajal oma selga, kuigi võiksite selle asemel hoopis põlvi kõverdada. TrioBrake™ käivitub ka siis, kui kasutate saagi õlgadest kõrgemal valesti, nt laasides. Tänu funktsioonile TrioBrake™ on käivitamise ja liikumise ajal ketipidurit lihtsam aktiveerida.

 

Vältige üksinda töötamist!

Vältige üksinda töötamist! Kui töötate kellegagi koos, on teil õnnetusjuhtumi korral abi kohe käepärast. Miinimumnõudmised üksinda töötamise korral.
 
 Öelge kellelegi, kus te päeva jooksul olete.
 Märkige kaardil piirkond, kus olete, samuti märkige teekond sinna ning andke kaart oma kontaktisikule.
 Kandke alati kaasas mobiiltelefoni või raadiosaatjat.
 Võtke kontaktisikuga regulaarselt (vähemalt iga kolme tunni tagant) ühendust.
 Transpordivahend peab alati metsas olemas olema.
 Parkige sõiduk alati nii, et saaksite kiiresti alalt lahkuda.
 Järgige hoolikalt kõiki muid ohutusprotseduure.
 

Isikukaitsevahendid

Kaitseriietus peab olema erksavärviline – siis olete metsas hästi nähtav. Kaitsevarustust tuleb testida vastavalt EL-is ja USA-s kehtivatele rahvusvahelistele eeskirjadele ja standarditele (märge CE/ISO/UL). Nõuded võivad riigiti erineda. Lisateavet saate kohalikust hooldustöökojast. Ärge jätke ühtki kaitsevahendit kasutamata. See on teie enda huvides!
 
1. KÕRVAKLAPPIDEGA KIIVER, NÄOKAITSE JA KAITSEPRILLID Kiiver kaitseb töötajat langevate okste ja kokkupõrgete eest. Näokaitse peab katma kogu näo ning kaitsma nägu kriimustuste ja saetolmu eest. Kaitseprillid pakuvad silmadele lisakaitset. Kõrvaklapid kaitsevad kõrvu valju müra eest. Kõrvaklappide siseosa võib lõpuks ära kuluda. On oluline, et vahetaksite neid regulaarselt. Kiivri plastikosad vananevad ja muutuvad UV-kiirguse tõttu hapraks. Seepärast ei tohiks kiivrit kasutada kauem kui viis aastat pärast tootmiskuupäeva või maksimaalselt kolm aastat pärast originaalpakendist välja võtmist. Husqvarna kiivritega on kaasas kalender, kuhu saab märkida kiivri esimese kasutuspäeva.

2. METSATÖÖJAKK/-SÄRK Metsatööjakk peab katma ülakeha, olema erksavärviline ning õhuavadega.

3. KAITSEPÜKSID/SÄÄREKAITSED – Kaitsepüksid peavad olema kaetud saekaitsematerjaliga, mis vastab rahvusvahelistele standarditele. Saekaitse koosneb mitmest kihist pikakiulisest kangast voodrist, mis takerdub saagi ja seiskab selle sekundi murdosa jooksul (illustratsioon A). On oluline, et järgiksite materjali pesemisjuhiseid. Kui kaitsekihid on puruks, tuleb püksid välja vahetada.

4. KAITSESAAPAD Saapad peavad olema varustatud varbakaitsete, saekaitse ja sügava mustriga (libisemiskaitsega) taldadega, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele.

5. TÖÖKINDAD kandke alati kaitsekindaid, need kaitsevad sisselõigete ja kriimustuste ning õli- ja kütusepritsmete eest. Vasaku käe saekaitsega kindad peavad kätt kaitsema ka saeketi eest.

6. ESMAABIPAKK Esmaabipakk peab olema alati lihtsalt ligipääsetavas ja käepärases kohas. Raielangil peab esmaabikarp alati läheduses olemas.

7. KOMMUNIKATSIOONIVAHENDID ÕNNETUSTE KORRAL Õnnetuse korral tuleb kiiresti abi kutsuda. Töökohal kandke alati kaasas vilet ja mobiiltelefoni või raadiosaatjat.
 

Õige kettsae valimine

Kaasaegseid kettsaage saab kohandada erinevate tingimuste ja kasutajate tarbeks. Enne kettsae ostmist küsige endalt paar kontrollküsimust sae kasutusotstarbe kohta. Vastused aitavad teil valida õiget tüüpi ja õiges suuruses kettsae.

Küsimused, mida võiks enne kettsae ostmist küsida

 Kui kogenud kettsaekasutaja ma olen? 
 Milleks mul kettsaagi vaja läheb? Täisajaga kasutamine, professionaalne kasutamine või kodukasutus? 
 Kui suuri puid ma kõige sagedamini langetan? Kõva või pehme puit? Kas ma vajan väikest või suurt saagi? 
 Kui sageli ma kettsaagi kasutan? Iga päev, korra kuus või paar korda aastas? 
 Kui oluline on kettsae ergonoomika? Kas sae vibratsioonitase peab olema madal, kas saag peab olema hästi tasakaalustatud? 
 Kui oluline on ohutus? Kas sael peaks olema TrioBrake™ funktsioon? 
 Kui tähtsad on teenindus- ja hooldusfunktsioonid? Kas ligipääs õhufiltrile ja süüteküünlale peab olema lihtne? 
 Kas ketti peab saama lihtsalt pingutada ja vahetada? 
 Millistel aastaaegadel ma kettsaagi kasutan? Kas seda peaks saama kasutada ka talvel (soojendusega käepide)?
 

Kettsaagide tüübid

Kettsaed võib laias laastus jaotada järgmistesse rühmadesse:

1. PROFESSIONAALSED SAED Maksimaalse töövõime ja optimaalse ergonoomiaga kettsaed. Mõeldud professionaalseks täis- või osa-ajatööks. Saadaval ka soojendatavate käepidemetega.

 

2. UNIVERSAALSAED Vastupidavad kettsaed. Samasugused nagu professionaalsed saed, aga väiksema jõudlusega. Mõeldud aeg-ajalt kasutamiseks, nt küttepuude lõikamiseks.

3. KODU-/TAVAKASUTAJALE MÕELDUD SAED Lihtsalt kasutatavad väikesed saed kodukasutajatele, kes kasutavad saagi harva.

4. PUUHOOLDUSSAED Ainult professionaalsele kasutajale puuhooldustööde tegemiseks. Nende saagide töötehnikaid selles juhendis ei puudutata.

Kettsae võimsus

Kettsae võimekuse määravad silindri töömaht (cm³) ja mootori võimsus (hj ja kW). See, mis võimsusega saag valida, sõltub kahest asjaolust.

TÕHUSUS JA KOGEMUS Valige väiksema võimsusega mootorsaag kui olete alles algaja. Väikest saagi on lihtsam käsitseda kui suurt. Kui kettsaag on liiga raske, väsivad käed ära ning pikemas perspektiivis on see ohtlik.

PUIDU TÜÜP JA PUU SUURUS Valige suurem ja võimsam kettsaag, kui kavatsete langetada suuremaid puid. Kui mudel on liiga väikse võimsusega saab kettsaag liiselt koormust ning kulub asjatult.
 
 

Juhtplaadi pikkus

Juhtplaadi sobiv pikkus sõltub puu suurusest ja mingil määral saekasutaja kogemustest. Kui olete harjunud kettsaagi kasutama, võiksite kasutada vähemalt kaht erinevat juhtplaadi pikkust, mis võimaldab lõigata eri suurusega puid. Lühem juhtplaat kaalub vähem ning seda on laasimise ajal lihtsam käsitseda. Pikka juhtplaati kasutatakse suuremate puude langetamiseks.

Kettsae kasutamise põhireeglid

 
PÖIDLA ASEND Hoidke saagi tugevasti mõlemast käepidemest. Sõrmed ja pöidlad peavad olema üleni käpidemete ümber. On äärmiselt tähtis, et hoiaksite vasaku käe pöialt esikäepideme all. See vähendab võimaliku tagasilöögi jõudu.

LÄHIKONTAKT Ärge kartke saagi! Hoidke seda keha lähedal, nii on tasakaal parem ja saag ei tundu nii raske.

TASAKAAL Seiske jalad harkis. Et saavutada hea tasakaal, liigutage oma vasem jalg natuke parema jala ette.

KÕVERDAGE PÕLVED Säästke selga! Ärge töötage kõvera seljaga, madalas asendis töötades kõverdage hoopis põlved.

LIIGUTAMINE/TRANSPORT Kui viite saagi teise kohta, ei tohi kett pöörelda. Mõne sammu kaupa liigutamise korral tuleb aktiveerida ketipidur või lülitada mootor välja. Kui käite pikemat vahemaad (nt langile ja tagasi) või transpordite saagi (autoga), tuleb paigaldada juhtplaadi kaitse.

TURVAALA Veenduge, et saega töötamise ajal poleks 3-5 meetri raadiuses ühtki inimest. Puulangetamise ajal peab turvaala veelgi suurem olema.
 

Käivitage kettsaag

Kettsae käivitamisel tuleb aktiveerida ketipidur. Paljusid kettsae mudeleid saab käivitada nn poolgaasi asendis. Sellisel juhul saab kett pöörelda siis, kui ketipidur pole aktiveeritud. Kettsae käivitamiseks on kaks ohutut moodust: maapinnal või saag on jalgevahel. Järgige kohalikke ohutuseeskirju. Juhtseadmed võivad mudeliti erineda. Lugege sae kasutusjuhendit.
 

Külma mootori käivitamine

Kui käivitate sae maapinnal, asetage see tasasele pinnale. Veenduge, et juhtplaadil poleks oksi vms, mis võiksid sae käivitamisel ketti takerduda.

1. Aktiveerige ketipidur.
2. Vajutage dekompressiooniklappi (teatud mudelitel).
3. Aktiveerige õhuklapp. Kui sael on Air Purge või kütusepump, vajutage paar korda käsipumpa, kuni kütus ilmub nähtavale ja siseneb karburaatorisse.
4.Maas käivitamine: Asetage parem jalg sae tagumisele käepidemele ja võtke vasaku käega tugevasti esikäepidemest kinni.
Käivitamine saag jalgevahel: Aseta tagumine käepide vasaku ja parema põlve vahele nii, et käepide jookseks parema põlve tagant. Hoidke eesmist käepidet tugevasti vasaku käega.
5. Tõmmake parema käega starteri käepidet. Korrake, kuni mootor käivitub.
6. Lükake õhuklapp (poolgaas) alla ja tõmmake, kuni saag käivitub.
7. Kiirendage nii, et mootor jääb tühikäigule ja vabastage siis ketipidur.
 

Sooja mootori käivitamine

Kui mootor on soe, käivitub see ilma õhuklapita. Järgige eelmisi juhiseid, kuid jätke välja õhuklapiga seotud punktid. Kui mootori käivitamine on raske, kasutage poolgaasi.
Poolgaasi kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida õhuklapp. Seejärel liigutage juhtseade taha.
 

Tagasilööki tekitada võivad tööülesanded

Tagasilöök võib tekkida peaaegu kõigi tööde juures, kui saagi ei käsitseta hoolikalt. Seepärast tuleb õppida ja kasutada õigeid saagimistehnikaid. Kasutage kettsaagi alati koos töötava ketipiduriga. Lisateavet saate ketipiduri ja inertsifunktsiooni jaotisest. Sõrmed ja pöidlad peavad üleni käpidemete ümber olema. Hoidke vasak pöial alati eesmise käepideme all, nii saate sae tagasilöögi korral kinni püüda.
Click to enlarge

 TÄHELEPANU: Ettevaatust, tagasilöögiala!

Tagasilöögiala on juhtplaadi otsa ülemine osa! Selle juhtplaadi osa kasutamine võib tekitada tagasilöögi. Ärge kasutage saagimisel seda juhtplaadi osa, mis võib tekitada tagasilöögi! Tagasilöögi korral jääb kett esmalt kinni tagasilöögialas olevasse puitu. Saag ja tera viskuvad pöörleva keti mõjul tahapoole ning üles.

Tagasilöögioht laasimise ajal

Olge laasimisel ettevaatlik. Juhtplaadi ots võib tabada allpool olevaid palke, kände, peidus oksi ja palgiotsi ning põhjustada tagasilöögi.

Tagasilöögioht langetamise ja järkamise ajal

Langetamise ettevalmistustööd
Enne langetamist võib tagasilöögioht tekkida siis, kui kärbite oksi või lõikate ettejäävaid põõsaid ja oksi. Oksi lõigake tagasi tõmbava ketiga. Ärge saagige kõrgemalt
kui õlakõrgus.

Langetamine ja järkamine
Langetamise ja järkamise ajal tuleb mõnikord juhtplaat tüvesse suruda. Tagasilöögi oht tekib siis, kui saete hooletult ning juhtplaadi tagasilöögiala jääb otse tüve vastu.
Tagasilööki saate vältida, kui ei pane juhtplaadi otsa vastu puud. 

Puude langetamine

On oluline, et puu langetamine oleks väga hoolikalt läbi mõeldud. Puude langetamine peab olema ohutu ning toimuma suunas, kuhu puu soovitakse langetada. Hästi plaanitud langetamine teeb ka edasised tööd lihtsamaks. Peamine tegur, mis puu langetamist mõjutab, on see, kas piirkonnas on suuremaid objekte (elektriliinid, teed, ehitised jne). Kui teate, et langetusala läbib tee või see asub käidavas kohas, kasutage hoiatussilte.
 

Töötehnika ja -ohutus puude langetamisel

 
 

Turvaala: vähemalt kahekordne puu kõrgus

Enne langetamist veenduge, et kahe kuni kolme puupikkuse kaugusel langetatavast puust poleks inimesi. Teil ja teie kolleegidel tuleb kanda erksavärvilisi jakke või veste, mis muudavad teid üksteisele ja möödujatele nähtavaks.
 
 

Tehke langetusplaan

Hakake langetamist kavandama juba enne puu juurde jõudmist. Määrake langetamissuund. Pidage meeles, et langetamist võivad mõjutada erinevad tegurid, nt tuule suund, tuule tugevus, kallak ja ümbruses olevad takistused.

Uurige puud. Kas see on mädanenud, mõranenud või on sel mõni muu kahjustus? Kas puult või kõrval asuvalt puult võib langeda kuivanud või murdunud oksi? Kas puu on kaldus? Millises suunas tuleks puu langetada, arvestades edasisi töid?

Järgnevat laasimistööd silmas pidades tuleks valida õige töökõrgus. Näiteks saate teha nii, et puu langeks langetatud puu tüvele, kivile või mujale kõrgemale kohale. Ettevaatust! Puu tagumine osa võib üles põrgata. Lisateavet saate lk 46 laasimise peatükist.
 
Click to enlargeClick to enlarge

Kui kaugele puu ulatub?

Kui langetate hoonete läheduses olevaid puid, tuleb kontrollida nii puu lagemissuunda kui seda, kui kaugele puu ulatub. Üks viis selle kindlaks tegemiseks on kasutada lihtsaid geomeetrilisi põhimõtteid ja määrata maapinna punkt, mis moodustab nii võrd- kui täisnurkse kolmnurga, ehk on puust ühe kaugusel, nt puu kõrgus. Seda põhimõtet saab rakendada lihtsa puupulga abil. Hoidke puupulka nii, et selle kaugus teie silmadest on võrdne pulga pikkusega ning kolmnurga kahe külje vahele jääv nurk on sirgnurk. Ideaalis peaks teie silm olema kännuga samal kõrgusel.
 
 

Kui võimalik, langetage puu selle loomulikus langemissuunas

Enamikul puudel on oma loomulik langemissuund. Seda mõjutab puu kalle, okste kuju ja lumine võra (lumega kaetud oksad). Kui puu kalle pole selge, astuge puust veidi eemale ja kontrollige seda nöörjoonlaua abil.

Teatud määral on võimalik sundida puud langema ka vastu selle loomulikku langemissuunda, kuid see on alati ohtlik ning nõuab liigset füüsilist pingutust. See eeldab teadmisi, oskusi ja kogemusi ning õigeid langetustööriistu. Õrna puiduga puud (nt kuivanud või pehkinud puud) tuleb alati langetada lihtsaimas langetussuunas.
 
Click to enlarge
Puu langetamist mõjutavad selle kalle, kuju, pikkus, läbimõõt, liik ja seisukord, aga ka maapinna kalle, tuulesuund, puu kohal olevad elektriliinid, teed ja hooned

Langetuse ettevalmistustööd

 
 

Alustaimestiku eemaldamine

Puhastage alati puualune nii, et puu saaks takistamatult langeda. Samuti puhastage soovitud langetussuund. Väiksed puud, põõsastik ja oksad võivad langetussuuna määramist takistada.
 
 

Taganemistee

Lõigake maha taganemisteed tõkestavad põõsad ja väiksed puud, umbes 45° puu tagant mõlemas suunas. Puhastage maapind okstest ja muudest takistustest.
 
Click to enlarge

Kärpimine

Ette jäävate madalate okste ja võrsete kärpimine muudab langetamise ohutumaks. Kõige ohutum on kärpida tõmbava ketiga (juhtplaadi alumise poolega) ülalt alla.
 
Click to enlarge

Kasutage puutüve barjäärina enda ja sae vahel. Ärge laasige kõrgemalt kui õlakõrguselt. Järgige joonistel 1-4 olevat töömustrit.

Langetamissuund

Ohutu langetamine nõuab ettevaatlikust ja täpsust. Puu langemise suuna määrab juhtsälk, puu langetamiseks kasutatakse langetuslõiget. Kahe lõike vahele jäetakse toetuskiht, mis suunab puu ohutult plaanitud suunas maha.
 

Juhtsälk

Juhtsälgu tegemiseks on mitmeid viise. Juhtsälgud võivad puu seisukorrast, maastikust ja kohalikust traditsioonist sõltuvalt erinevad olla. Vältige liiga sügava juhtsälgu lõikamist. See ei tohi olla suurem kui 15-20 % rinnasdiameetrist.

Kõige sagedamini kasutatakse avatud juhtsälku. Sellest on kaks varianti (A ja B), suurema avatud nurgaga juhtsälk ja tagurpidine juhtsälk (Humboldt). Soovitame kasutada avatud juhtsälku (variant A), kuna seda võib kasutada enamikul juhtudel ning see on kergemini õpitav.

Suure nurgaga avatud juhtsälk on soovitatav künklikumal maastikul, kus kallaku tõttu on vaja, et toetuskiht oleks pikemalt terve. Tagurpidist juhtsälku kasutatakse järsakutel kasvavate väga suurte puude ja sellise puuliikide korral, mis võivad langedes lõheneda.

Juhtsälk tehakse kahes osas: ülemise ja alumise lõikega. Juhtsälgu ava suurus sõltub sellest, millist meetodit kasutatakse. Pidage meeles, et lõiked tuleb teha võimalikult maapinna lähedalt, nii on puu langemise ajal paremini juhitav ja stabiilsem. Mõnikord tuleb enne juhtsälgu tegemist eemaldada tööd takistavad juuremügarad.

Edaspidised juhised on antud sellest lähtudes, et kasutatakse avatud juhtsälke.
 
Click to enlargeClick to enlarge

Langetuslõige

Kui juhtsälk on tehtud, saab selle suunas teha langetuslõike. Ärge unustage jätta piisava paksusega toetuskihti! Langetuslõige on tavaliselt ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool (vt all). Langetuslõike meetod sõltub puutüve läbimõõdust ja juhtplaadi pikkusest. Lisateavet langetamistehnikate kohta saate lk 34-39.

Ohutuse tagamiseks võite kasutada kange, kiile või langetuslabidaid. Nende abil saab vältida puu kukkumist vastupidises suunas ning juhtplaadi kinnikiilumist lõikesoonde. Lisateavet saate peatükist Langetusriistad lk 41. Veenduge, et paagis on piisavalt kütust. Kui küte langetuslõike ajal otsa saab, võib tekkida ohtlik olukord.
 
Click to enlargeClick to enlarge

Toetuskiht teeb langetamise ohutuks

Toetuskiht on ohutu ja puhta langetamise tagamisel kõige olulisem. Toetuskiht on juhtsälgu ja langetuslõike vahele jääv läbisaagimata osa, mis töötab nagu harilik liigend. Toetuskiht juhib puu alla maapinnale. Toetuskiht peab olema ühtlase jämedusega ja selle pikkus peab olema vähemat 80 % puu rinnasdiameetrist. Laius peab olema vähemalt 10 % puu rinnasdiameetrist. Puudel, mis on jämedamad kui 30 cm, piisab 3-sentimeetrisest toetuskihist. Selle, kui pikalt toetuskiht terve püsib, määrab juhtsälgu avatud osa. Mida väiksem on nurk, seda varem toetuskiht puruneb. Järgnevalt tutvustame erinevaid juhtsälke.

Avatud juhtsälk, variant A

Valmistuge juhtsälgu tegemiseks, lõigatakse ära langetamist häirida võivad juuremügarikud. Sageli on kasulik plaanitava juhtsälgu ja langetuslõike kohal tüvelt koor maha lõigata, nii jäävad lõiked puhtad.
 

Alustage ülemist lõiget

1. Toetage vasem õlg puutüve vastu. Tasakaalu hoidmiseks asetage jalad laialt harki või toetage vasem põlv maha. Hoidke saagi nurga all nii, et kännu kõrguse suunas saagides moodustuks soovitud juhtsälgu nurk.
2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
3. Seadke juhtplaat nurga alla ja hakake täiskiirusel saagima. Kontrollige aeg-ajalt, et olete samas tööasendis nagu algul.
 
 

Alumine lõige, alati horisontaalne

4. Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega. Veenduge, et alumine lõige poleks liiga sügav. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida. Samuti on oluline, et saag oleks alumise lõike tegemise ajal horisontaalselt.
5. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist lõiget vastassuunast jätkata.
 
Click to enlarge

Avatud juhtsälk, variant A

 Tasane, veidi kaldus maapind
 Juhtsälgu ava 60-80°
 Esimesena tehakse ülemine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 Langetuslõige on ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool
+ Lihtsaim meetod
+ Madal känd
- Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist
 
 
 

Pidage meeles:

 Määrake suund
 Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 Seadke juhtplaat nurga alla ja kiirendage täiskiiruseni
 Kontrollige suunda ja nurka
 Saagige, kuni jõuate kännu kõrguseni
 Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt
 Tehke alumine lõige nii, et see kohtuks täpselt ülemise lõikega
 Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige
 

Avatud juhtsälk, variant B

Valmistuge juhtsälgu tegemiseks, lõigatakse ära langetamist häirida võivad juuremügarikud. Sageli on kasulik plaanitava juhtsälgu ja langetuslõike kohal tüvelt koor maha lõigata, nii jäävad lõiked puhtad.
 

Alustage alumist lõiget

1. Hoidke juhtplaat soovitud kännukõrgusel horisontaalselt.
2. Sihtige selle maastikupunkti suunas, kuhu soovite puu langetada. Sihtpunkt peab kattuma sae langetussuuna märgetega (joontega).
3. Kontrollige suunda ja alustage täiskiirusega saagimist.
4. Kui langetate jämedamaid puid, tuleb sõltuvalt juhtplaadi pikkusest mõnikord ülemist ja alumist lõiget vastassuunast jätkata.
5. Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega. Kui ülemine ja alumine lõige ei ole kohakuti, ei suuda te langevat puud piisavalt kontrollida.
 
Click to enlarge

Avatud juhtsälk, variant B

 Tasane, veidi kaldus maapind
 Juhtsälgu ava 45-55°
 Esimesena tehakse alumine lõige, mis määrab puu langemissuuna
 Alumine lõige tehakse horisontaalselt langetuslõike nurgaga
 Langetuslõige jääb juhtsälgust ülespoole
+ Madal känd
- Toetuskiht murdub enne puu maapinnale jõudmist
- Toetuskihi paksust on raskem näha
- Kui juuremügarike kiud on asümmeetrilised, võib puu lõheneda
 
 
 

Pidage meeles:

 Määrake suund
 Võtke sae taga asend sisse, sihtige
 Hoidke saag ja juhtplaat horisontaalselt, kiirendage täiskiiruseni
 Kontrollige suunda ja nurka
 Saagige, kuni toetuskiht on õige pikkusega
 Seadke juhtplaat nurga alla
 Tehke ülemine lõige nii, et see kohtuks täpselt alumise lõikega
 Kui juhtplaat pole piisavalt pikk, minge teisele poole ja tehke sarnane lõige

Muud juhtsälgud

 
Click to enlarge

Suure avaga juhtsälk

 Tasane ja kaldus maapind
 Juhtsälgu ava üle 70°
 Alumine lõige tehakse langetuslõikest suunaga allapoole
 Langetuslõige on ühetasane või juhtsälgust veidi ülevalpool
+ Toetuskiht püsib koos kuni puu maapinnale jõudmiseni 
- Kõrge känd
 
Click to enlarge

Tagurpidine juhtsälk, nn Humboldt

 Järsakutel kasvavad jämedad puud
 Juhtsälgu ava vähemalt 45°
 Horisontaalne lõige on sama nurgaga nagu langetuslõige
 Langetuslõige juhtsälgust veidi ülevalpool
+ Lõhenemisele kalduvad puutüübid
+ Madal känd

Langetuslõige otse tagant

Väiksemate puude puhul on langetuslõiget lihtsam teha otse tagant. Kui te pole eriti kogenud puulangetaja, on just see lihtsaim meetod. Kui teil on vähe kogemusi, lõigake tõmbava ketiga (juhtplaadi alt). Nii on lihtsam, sest saag ei suru end siis teie vastu. Muul juhul on kiirem saagida lükkava ketiga, sest nii saate hoida sama asendit, mida kasutasite juhtsälgu lõikamiseks. Langetuslõige tuleb lõigata juhtsälguga täpselt ühetasaselt, et toetuskiht jääks ühtlane.

Väiksemate puude puhul on langetuslabidat- või kiilu raske kasutada. Kui puu on veidi kaldus, kiilub juhtplaat kinni. Tavaliselt saab puu käte ja tugilati abil ettepoole lükata. Kui latt on 4-5 meetrit pikk, saate käsitsi lükata ka üsna raskeid puid. Seda meetodit saate kasutada ka jämedate puude puhul, kui puud ei kaldu tahapoole või langetuskohal keerutab tuul. Kui on oht, et puu kukub tahapoole ja on ettepoole lükkamiseks liiga raske, peate kasutama langetustööriistu. Lõigake puusse ava, kuni saate lõikejälge sisestada kiilu või langetuslabida. Kui toetuskihi soovitus paksus on peaaegu saavutatud, kontrollige, et see oleks ühtlaselt paks.

Tugevasti ettepoole kalduvate puude korral on ohud ja puude lõhenemise võimalus suuremad siis, kui teete lanagetuslõike tagantpoolt. Võimalusel puurige selliste puude korral saega tüvesse auk (vt lk 37) ja lõigake sealt tagasi väljapoole.

Langetamine tugiraua abil

 
Tugiraud toimib mootorikorpuse ja juhtplaadi vahel pöörlemisteljena. Asetage tugiraua alumine ots toetuskihi soovitud laiuse kohale. Suruge vasaku käega eesmisele käepidemele ning tõstke samal ajal parema käega tagumist käepidet. Lõigake tõmbava ketiga, kuni soovitud toetuskihi laius on saavutatud. Toetuskiht peab olema ühtlase paksusega. Pärast seda, kui olete üle poole tüve diameerist läbi saaginud, asetage lõikesoonde langetuskiil.

Võite saagida ka vastassuunast, kasutades lükkavat lõikamist, ning kasutada tugiraua ülemist otsa. Tavaliselt muutub siis saagimine ebaühtlasemaks ning mootori takistus suuremaks.

Lõikamata ääre meetod

 
Click to enlargeClick to enlarge
Kui tagant lõikamise korral ei lõigata läbi kogu puutüve, vaid jäetakse vastasserva lõikamata äär, takistab see puu tahapoole kukkumist ja võimaldab lõikesoonde asetada langetustööriista. Kui puu on langetuslabida abil kinnitatud, saate teha lõikamata ääre. Lõige peab tulema eelmisest lõikest veidi allapoole, et saag ei satuks langetuslabida vastu.
 
Theme setting
Theme Color
Menu style
Töötlen päringut...
Palun oodake...